Loading...

สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดชัยนาท

Chainat Provincial Natural Resources and Environment

ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN

วันที่ 30 มิถุนายน 2563 เวลา 09.00 น. นายอดิศักดิ์ จันทรังษี ผอ.สนง.ทสจ.ชัยนาท พร้อมด้วยผอ.ส่วนทุกส่วน ข้าราชการ และพนักงานในสังกัด ได้ดำเนินการจัดทำสัญญาจ้าง และฝึกอบรมชี้แจงรายละเอียดการปฎิบัติงานให้แก่ลูกจ้าง ตามโครงการ “1 คน 1 ตำบล ร่วมใจฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม” ณ ศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุ เทศบาลตำบลบ้านกล้วย อำเภอเมือง จังหวัดชัยนาท ทั้งนี้ได้ปฏิบัติตามมาตรการเฝ้าระวังป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019

วันที่ 30 มิถุนายน 2563 เวลา 09.00 น. นายอดิศักดิ์ จันทรังษี ผอ.สนง.ทสจ.ชัยนาท พร้อมด้วยผอ.ส่วนทุกส่วน ข้าราชการ และพนักงานในสังกัด ได้ดำเนินการจัดทำสัญญาจ้าง และฝึกอบรมชี้แจงรายละเอียดการปฎิบัติงานให้แก่ลูกจ้าง ตามโครงการ “1 คน 1 ตำบล ร่วมใจฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม” ณ ศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุ เทศบาลตำบลบ้านกล้วย อำเภอเมือง จังหวัดชัยนาท ทั้งนี้ได้ปฏิบัติตามมาตรการเฝ้าระวังป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019